Energiepark A59

Energie uit zon en wind voor 30.500 huishoudens

Hernieuwbare energie. Dat is de norm voor toekomstige energie. In het klimaatakkoord zijn daarover vergaande afspraken gemaakt. Ook op gemeentelijk niveau zijn er doelstellingen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Met als uiteindelijk doel: CO2-neutraal in 2050. De gemeente Oosterhout pakt deze uitdaging voortvarend op.

Een van de initiatieven van de gemeente Oosterhout is Energiepark A59. Om dit mogelijk te maken is de samenwerking gestart met Shell en Eneco. Samen zijn er plannen gemaakt voor een energiepark dat uit een windpark (Eneco) en zonnepark (Shell) bestaat. Om inwoners en betrokkenen hierover optimaal te informeren, is Reach gevraagd voor dit project een nieuwe website te ontwikkelen. Leuk detail. De website moest in een week live staan en dat is gelukt. ;-)

meld JE AAN voor DE nieuwsbrief

© REACH BRAND STORYTELLERS