Het team van Reach Brandstorytellers aan het brainstormen Het team van Reach Brandstorytellers aan het brainstormen
Op weg naar klimaat-positief

Reach Brand Storytellers

Wij brengen jaarlijks onze CO2-footprint in kaart. Ons doel is onderzoeken hoe we kunnen zorgen voor een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

We informeren je over:
- Onze footprint van afgelopen jaar
- De stappen die we nemen in reductie
- Wat we belangrijk vinden bij onze toeleveranciers

- Welke SDG’s we actief inzetten.

Footprint 2023
Onze CO2 uitstoot in 2022 was: 8 ton. Deze uitstoot is gecompenseerd via het Fair Climate Fund in een Schoon koken op biogas project in India. Dit project past in de SDG’s die we actief inzetten en is Fairtrade Gold Standard.

Keuze voor duurzame partners zorgt voor reductie footprint in 2024
We vragen elke toeleverancier/partner naar zijn of haar actie in het verlagen van de CO2-footprint. Het liefst werken we met bedrijven, die hun volledige CO2- footprint compenseren en een actief beleid hebben op reductie. Is dit niet mogelijk? Dan compenseren we de CO2-impact van het specifieke project met de desbetreffende leverancier zelf.

Duurzaam ondernemen
We hechten veel waarde aan duurzame partnerschappen met zowel klanten als leveranciers. Bovendien omarmen we de Sustainable Development Goals van de VN. Lees hieronder twee SDG’s waar we de komende periode mee aan de slag gaan.

SDG 8. Waardig werk en economische groei 
Wereldwijd blijft het creëren van goede banen een grote uitdaging. Als er sprake is van duurzame economische groei, vereist dit, dat samenlevingen voorwaarden creëren, zodat mensen kunnen beschikken over gepast werk. Zo stimuleren we de economie zonder benadeling van de natuur. Onze actie voor SDG 8 richt zich op subdoel 8.2: tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie.

Hoe dan?
In 2019 namen we het initiatief voor Stichting ZaakVooruit. Met deze stichting ondersteunen we het lokale bedrijfsleven in het creëren van meer werkgelegenheid. Zo zorgen we ervoor, dat bedrijven in de regio (Amerstreek en Dongemond) gevestigd blijven. Meer informatie over Stichting ZaakVooruit en de partners, met wie we dit samen voor elkaar krijgen? Ga naar zaakvooruit.nl.

Onze toegevoegde waarde ligt in het ontwikkelen van ijzersterke concepten, tekst en vormgeving. Bij elke opdracht kijken we naar onze toegevoegde waarde. Waar nodig zetten we innovatieve concepten in om onze klanten te helpen, zoals bijvoorbeeld online bestelmogelijkheden voor huisstijlitems.

SDG 13. Klimaatactie
Klimaatverandering geldt voor ieder land op elk continent. De opwarming van de aarde heeft nu al invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Via subdoelen 13.2 en 13.3 geven wij invulling aan deze doelstelling. Door integratie van maatregelen over klimaatverandering in beleidslijnen, strategieën en planning.

Hoe doen we dat?

  • De kilometers, die we afleggen bij klantbezoeken en energiegebruik compenseren we via het FairClimateFund.
  • We zorgen, dat er zo min mogelijk afstand afgelegd hoeft te worden bij levering van fysieke producten.
  • We overleggen waar mogelijk met klanten en leveranciers via videocalls om zo reistijd en uitstoot te beperken.
  • We compenseren onze CO2-foodprint via FairClimateFund.
  • We investeren in projecten die zijn gegarandeerd met VCS en/of Gold Standard keurmerk.
  • Onze klimaatprojecten reduceren CO2 en dragen bij aan de Sustainable Development Goals.

In onze acquisitie richten we ons op bedrijven, die we kunnen helpen op het gebied van communicatie over een duurzamere wereld en bewustwording op het gebied van klimaatverandering, CO2-reductie, etc.

Dit zijn de acties die we in onze dagelijkse praktijk toepassen. Zijn deze doelen volledig geïntegreerd? Dan selecteren we nieuwe doelen. Elke keer weer een stap extra. Ook duurzaam aan de slag? Wij helpen je graag om dit op een goede manier te communiceren.

Reach logo in groen met witte tekst

Bureau zonder poespas

Aanmelden voor nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van activiteiten van Reach Brand Storytellers! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Contact

Bel, mail of – nog leuker –
kom gezellig langs.

Bredaseweg 108a
4902 NS Oosterhout

+31 (0) 162 40 38 86
reach@brandstorytellers.nl