WIE DOET JOUW WERK OVER 5 JAAR?

09 november 2018 - MENNO VERHEIJ

Steeds meer werk wordt overgenomen door robots. Zo heeft Plus Supermarkt 260 banen kunnen schrappen door met één groot gerobotiseerd distributiecentrum vier ‘oude’ centra te laten vervangen. Ook wordt er bij grote partijen zoals Philips hard gewerkt aan innovaties op het gebied van artificial intelligence in de zorg. Het World Economic Forum voorspelt dat in 2022, dat is al over 3 jaar, 42 procent van de werkzaamheden door machines wordt uitgevoerd tegenover 29 procent vandaag de dag.

De OESO is wat positiever of voorzichtiger zoals je wilt, en zegt dat Nederland behoort tot de acht meest robotbestendige landen van de geïndustrialiseerde wereld. Dat betekent dat in Nederland ‘maar’ 11,4 procent van de banen wordt overgenomen door robots. Dat komt toch neer op bijna 1 miljoen arbeidsplaatsen – qua baanverlies het equivalent van een dubbele kredietcrisis. Is dat robotbestendig? Robotbestendig klinkt alsof je het buiten de deur kan houden. Of moeten we het zien als een gezonde verhouding tussen menselijke arbeid en gerobotiseerde arbeid?

Het probleem met dit soort veranderingen is de angst van mensen. Angst voor verandering. Je weet immers niet helemaal wat er kan en zal gebeuren met je baan en in je directe omgeving. In Nederland hebben we het geluk dat relatief veel mensen een baan hebben met een veelvoud aan taken die niet even makkelijk te automatiseren zijn. Denk daarbij aan sociale en creatieve beroepen. In die beroepen zijn menselijke vaardigheden, zoals creativiteit, kritisch denken, onderhandelen en overtuigen belangrijk en onmisbaar. Net zoals emotionele intelligentie. Vandaar de positieve inschatting van de OESO.

Het WEF voorspelt ook dat er meer banen bijkomen dan dat er verdwijnen door de robotisering, al ligt het voordeel daarbij vooral bij de hoger opgeleiden en zullen lager opgeleiden en ouderen het lastiger krijgen in deze revolutie.

Is mijn werk er nog over 5 jaar?
Daar kan ik volmondig JA op antwoorden, maar het zal er heel anders uitzien dan nu. Net zoals het er nu heel anders uitziet van 5 jaar geleden. Op productieniveau wordt mijn werk overgenomen door ‘robots’ en dat is best een fijn vooruitzicht. Daardoor kan ik me nog meer richten op conceptontwikkeling, creativiteit en het onderhouden van persoonlijke netwerken.

En? Hoe ziet jouw werk er over 5 jaar uit?

MENNO VERHEIJ
BRAND STORYTELLER

Delen

© REACH BRAND STORYTELLERS